PRIVACYVERKALRING
Aannemersbedrijf A van Schie BV, gevestigd aan Willemsoordseweg 1A 2636 EA Schipluiden, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Aannemersbedrijf A van Schie BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en
achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aannemersbedrijf A van Schie BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Aannemersbedrijf A van Schie BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Aannemersbedrijf A van Schie BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Aannemersbedrijf A van Schie BV) tussen zit. Aannemersbedrijf A van Schie BV
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Vakware van Admicom System Services
BV tbv onze project- en financiële administratie. Vakware is beveiligd middels een wachtwoord.
Delen van persoonsgegevens met derden
Aannemersbedrijf A van Schie BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aannemersbedrijf A van Schie BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Aannemersbedrijf A van Schie BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
janneke@avanschie.nl. We reageren zo snel mogelijk.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aannemersbedrijf A van Schie BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met janneke@avanschie.nl